Conferentie vrouwen & autisme

Autisme staat in de aandacht. Er wordt veel gedaan in de begeleiding en ondersteuning van kinderen met autisme, thuis en op scholen. Maar autisme heb je niet alleen. Het heeft invloed op het hele gezin. Het meeste gewicht van de zorgtaken komt vaak bij de vrouw te liggen. Hoe ga je om met het feit dat je kind autisme heeft? Hoe organiseer je de extra zorgtaken binnen het gezin en hoe kom je aan jezelf toe in die situatie? Hoe ga je om met een partner die autisme heeft?

WADT vind dat het tijd is voor een conferentie over vrouwen en autisme. Niet het autisme staat centraal, maar de gezinnen en de vrouwen. Natuurlijk gaat het ook over opvoeden en praktische tools, maar ook over intimiteit, relaties. Daarnaast staat erkenning en het delen van ervaringen centraal.

Doel van het project
Met het project ‘Vrouwen en autisme’ wil WADT aandacht vragen voor de druk die vaak bij vrouwen komt te liggen als een of meerdere leden in het gezin autisme hebben. Door een conferentie willen we faciliteren dat die vrouwen allereerst erkenning krijgen voor de geweldige prestaties die zij vaak leveren. Daarnaast willen de bewustwording verhogen. Tijdens de conferentie staat het delen van ervaringen, informatie en praktische tools en tips centraal. Natuurlijk moet het vooral ook een leuke dag worden! Om de vrouwen waar het over gaat eens flink in het zonnetje te zetten. De conferentie heeft inmddels plaatsgevonden.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.