Eet mee! Student

Eet Mee! Student is een van de initiatieven van Stichting Eet Mee! om buitenlandse studenten via etentjes in contact te brengen met Nederlandse studenten. Regelmatig hoort stichting Eet Mee! dat veel buitenlandse studenten het lastig vinden om contacten te leggen met Nederlandse studenten. Door middel van dit initiatief leren Nederlandse en internationale studenten elkaar kennen en raken internationale studenten bekend met de Nederlandse cultuur.

Voor het project Eet Mee! Student wordt eerst onderzocht of deze nieuw te ontwikkelen formule kan bijdragen aan het ontstaan van meer contacten tussen Nederlandse en internationale studenten en tot meer kennis van de Nederlandse cultuur. Na een doelgroeponderzoek zal een pilot worden uitgezet onder (internationale) studenten. Als deze pilot aan slaat, worden vervolgens matches op maat gemaakt voor een etentje, met behulp van een matchmakingsprogramma.

Doel van Stichting Eet Mee!
Stichting Eet Mee! brengt al acht jaar lang mensen met elkaar in contact via etentjes bij mensen thuis, om zo mensen op een ontspannen manier met elkaar kennis te laten maken en ontmoetingen te stimuleren.  Gasten betalen hiervoor een kleine bijdrage.

Het project
Voor Eet Mee! Student zal ik een nieuwe formule ontwikkelen om studenten te verbinden met elkaar op een manier die bij hen past. Daarvoor ga ik eerst aan de slag met het opzetten van een pilot om de doelgroep en behoeftes in kaart te brengen en vervolgens met het uitwerken van Eet Mee! Student in de praktijk.

Projectmedewerkers
Hanna Klop
Rosalie Geluk

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.