Gezocht: projectleden New Voice

English below

Wil jij bijdragen aan een inclusiever en diverser Utrecht? ‘New Voice’ is op zoek naar nieuwe gedreven projectleden!

Over New Voice

New Voice is een openbaar platform dat zich inzet voor integratie van nieuwkomers in Utrecht. Het project is opgericht in 2017 door voormalig nieuwkomer Eddie Ahmad. Met zijn jarenlange ervaring in journalistiek en media wil hij andere nieuwkomers inspireren om verder te integreren in Nederland. Hiermee hoopt hij een echte verandering teweeg te brengen in het integratiebeleid; om van papier naar praktijk te gaan en nieuwkomers te motiveren om hun leven succesvol voort te zetten in deze nieuwe maatschappij. Door middel van dialogen, culturele ontmoetingen, evenementen en het creëren van baankansen en netwerkmogelijkheden wil hij laten zien dat Utrecht vol mogelijkheden zit en dat er ruimte is voor nieuwe kansen, ervaringen en connecties.

Over WADT

New Voice is een project van stichting Werken aan de toekomst (WADT). De stichting biedt jonge Utrechters een platform waar zij projecten kunnen opzetten die zij belangrijk, leuk of leerzaam vinden. Zo ontwikkelen ze zichzelf, vullen ze hun CV aan met relevante werkervaring en breiden ze hun netwerk uit. En tegelijkertijd dragen ze bij aan de samenleving, want alle projecten hebben een maatschappelijke insteek. Dit werk doen we al sinds 2013 met veel plezier en liefde.

  Jij bent

  • Gemotiveerd
  • Ondernemend
  • Maatschappelijk betrokken
  • Kritische blik en strategisch denkvermogen
  • Bereid om je voor minimaal 4 maanden in te zetten voor New Voice

 De functie gaat in per 1 september (in overleg is eerder of later ook mogelijk), en zal ongeveer 2 uur per week in beslag nemen. 

Heb je interesse? Wij gaan graag met je in gesprek, ongeacht je eerdere ervaring, achtergrond, leeftijd etc. Schrijf een korte motivatie naar newvoice@werkenaandetoekomst.nl en dan maken we graag een afspraak.

Voor meer informatie, kijk op onze website, of volg ons op Instagram, LinkedIn of Facebook.


Wanted: project members New Voice

Do you want to contribute to a more inclusive and diverse Utrecht? ‘New Voice’ is looking for new and motivated project members!

About New Voice

New Voice is a public platform that promotes integration of newcomers in Utrecht. It was founded in 2017 by former newcomer Eddie Ahmad. With his years of experience in journalism and media, he wants to inspire other newcomers to further integrate in The Netherlands. With this he hopes to bring actual change in integration policies; moving from paperwork to practice and to motivate newcomers to successfully continue their lives in this new society. Through dialogues, cultural encounters, events and the creation of job and networking opportunities, he wants to show that Utrecht is full of possibilities and that there is room for new opportunities, experiences and connections.

About WADT

New Voice is a project of from ‘Werken aan de Toekomst’ Foundation (WADT). The foundation offers young residents in Utrecht a platform in which they can set up projects. By doing so, they develop on a personal level, by strengthening their CV with relevant work experiences and expanding their network. Simultaneously, they contribute to society, since all projects have an emphasis on societal impact. We have been doing this work with great delight since 2013.

You are

  • Motivated
  • Resourceful
  • Engaged in society
  • Able to think critically and strategic
  • Willing to commit to New Voice for at least 4 months

The position will start per September 1st (earlier or later is also possible in consultation), and will take approximately 2 hours per week.

Are you interested? We are happy to talk to you, regardless of your previous experience, background, age, etc. Please send a short motivation to newvoice@werkenaandetoekomst.nl and we will get in touch with you.

For more information, check out our website, or follow us on Instagram, LinkedIn or Facebook.

Trefwoorden: Bestuurslid, bestuursjaar, bijbaan economie, bijbaan finance, pennigmeester, vrijwilligerswerk, vacature, beschikbaar, parttime, raad van bestuur