Jong en Oud

De wijk Noordoost in Utrecht kenmerkt zich door diversiteit. De inwoners verschillen qua socio-economische positie, leeftijd, etniciteit en of ze oude bewoners of juist nieuwkomers zijn. En dit geeft de wijk kleur. Helaas is er tussen jong en oud in deze wijk nauwelijks contact. De groepen komen niet vaak met elkaar in aanraking, laat staan op een leuke en luchtige manier. En dat resulteert in een kloof, met onbegrip en vooroordelen ten opzichte van elkaar.

Het is belangrijk dat deze groepen met elkaar in contact komen en blijven. Daarom is het project Jong en Oud in Noordoost in het leven geroepen. De projectgroep gaat in gesprek met relevante partners zoals Buurthuis de Leeuw, stichting JoU en het ROC, om te achterhalen waar energie en enthousiasme voor is. Vanuit een samenwerking organiseert de projectgroep vervolgens een vaste programmering van activiteiten, die jongeren en ouderen dichterbij elkaar brengen.

Team
Esther Rohlfs
Marlien Ligtenberg

Vragen en/of opmerkingen omtrent dit project kun je richten aan info@werkenaandetoekomst.nl.