Nieuw project van start: Dementie Bespreekbaar

Voor een update over het nieuwe project Dementie Bespreekbaar geven we graag het woord aan projectmedewerkers Melissa en Sophie!

Het project Dementie Bespreekbaar is begin augustus van start gegaan. Wij (Melissa en Sophie) hadden veel zin om met dit onderwerp aan de slag te gaan door onze gedeelde interesse in de ouderenzorg. Allereerst volgde een kennismaking met de initiatiefnemers van de King Arthur Groep en de vrijwilligersorganisatie Werken Aan de Toekomst op de locatie waar het allemaal omdraait: het ontmoetingscentrum van de King Arthur Groep. Het ontmoetingscentrum staat in de wijk Zuilen en er hangt een huiselijke sfeer. Om een indruk te krijgen van de organisatie, en om kennis te maken met de bezoekers van het ontmoetingscentrum hebben wij een dagdeel meegelopen. Een gezellige ochtend waarin we zowel onze contactpersoon bij De King Arthur groep als de bezoekers beter hebben leren kennen.

Het doel van het project is om het ontmoetingscentrum wat meer bekendheid te geven in de hoop dat er meer mensen op af zullen komen. Zo kunnen de voordelen van het ontmoetingscentrum beter benut worden. We hebben het geluk dat er in september nog twee projectmedewerkers (Anniek en Anette) aansluiten bij dit project. De kennismaking met onze nieuwe teamleden was prettig en de andere achtergronden en visies maakt ons een diverse projectgroep.

Juist die verschillende achtergronden maakt het leuk en interessant om met dit project bezig te zijn. Het enthousiasme werkt aanstekelijk! Inmiddels houdt de projectgroep zich bezig met het uitvoeren van het onderzoek. Wordt vervolgd….