Student met Impact!

Een bestuursjaar, commissiewerk, bijbaantjes, stages – noem het maar op! Studenten grijpen tal van mogelijkheden aan om zich te ontwikkelen naast hun studie en om hun CV aan te vullen. Helaas denken nog weinig studenten aan vrijwilligerswerk als mogelijkheid om zichzelf te ontplooien. Tijd om daar verandering in te brengen!

Samen met de Vrijwilligerscentrale Utrecht inventariseren wij daarom hoe we studenten kunnen motiveren om vrijwilligerswerk te gaan doen. Met hopelijk mooie samenwerkingen en concrete initiatieven als gevolg. Zo maken wij van de Utrechtse student een Student met Impact!

Team
Maarten Schellens
Joeri Buitink

Vragen en/of opmerkingen omtrent dit project kun je richten aan studentmetimpact@werkenaandetoekomst.nl.