Utrechters verbinden in het Griftpark

In mei is het project ‘Jong en Oud in Noordoost’ opgestart via Werken aan de Toekomst. Het project heeft de ambitie om de verschillende generaties in de wijk NoordOost in Utrecht te verbinden.

Waarom? Omdat het een gemixte wijk is waar veel jongeren, studenten maar ook ouderen wonen. We zoeken in het project naar manieren om mensen met elkaar in contact te brengen. Want nieuwe mensen en verschillende generaties ontmoeten geeft inspiratie en verbinding. En met deze missie gingen we op pad in de wijk.

Wij, Esther en Marlien, zijn als projectleden gesprekken in Noordoost gaan voeren. Al snel kwamen we in contact met Utrecht in Dialoog. Deze stichting heeft als ambitie om door middel van dialoog mensen te verbinden. Een dialoog is een open en eerlijk gesprek, waar het gaat om luisteren en geïnspireerd worden. Meningen en oordelen verdwijnen naar de achtergrond en er ontstaat een mooi gesprek.

Utrecht in Dialoog en Jong & Oud zijn de samenwerking aangegaan. Wij hebben daarbij een gemeenschappelijke ambitie om bewoners en generaties te verbinden rondom thema’s die leven in de buurt. Het doel is om een netwerk van bewoners op te zetten die op regelmatige basis dialogen organiseren. Dit bevordert sociale samenhang in de wijk en onderling begrip voor elkaar.

Samen met Utrecht in Dialoog hebben we twee dialoogtafels georganiseerd. Een met het thema ‘Vrede dichtbij’ en een met het onderwerp ‘Zijn wie je bent’. Beide dialogen vonden plaats in het Griftpark; een centraal punt in de wijk waar veel mensen komen. Via facebook, de website van Werken aan de Toekomst en Utrecht in Dialoog en flyeren in de wijk hebben we verschillende bewoners bereikt.

Bij de dialoogavonden waren verschillende mensen aanwezig met verschillende achtergronden, nationaliteiten en leeftijden. Dat leverde hele boeiende en persoonlijke gesprekken op. De begeleiders van de gesprekken zorgden ervoor dat iedereen aan de beurt komt en het gesprek open en waarderend blijft. Na de tijd gaven de deelnemers aan dat ze het hele mooie gesprekken vonden.

Onze inzet zit er voor dit project op. Werken aan de Toekomst en Utrecht in Dialoog kijken naar de mogelijkheden om de dialogen in Noordoost structureel vorm te kunnen geven. Wij hebben in ieder geval hele mooie gesprekken ervaren en leuke mensen ontmoet!